CHI TIẾT BẢNG GIÁ N14 VIỆT YÊN LAKESIDE CITY

CHI TIẾT BẢNG GIÁ N14 VIỆT YÊN LAKESIDE CITY

Share:
Chi tiết bảng giá N14 khu đô thị Việt Yên Lakeside City. Dự án thuộc Khu dân cư số 4 thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Chi tiết dự án: http://bds.vietface.com.vn/2019/07/khu-o-thi-viet-yen-lakeside-city.htmlTóm tắt bảng giá block N14 Việt Yên Lakeside City
Tóm tắt bảng giá block N14 Việt Yên Lakeside City