Bảng giá Khu đô thị Phượng Mao Green City Quế Võ, Bắc Ninh

Bảng giá Khu đô thị Phượng Mao Green City Quế Võ, Bắc Ninh

Share:
Chi tiết Bảng Giá Khu đô thị Phượng Mao Green City thuộc địa phận xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Dự án nàm ngay khu trung tâm mới của huyện Quế Võ với hàng loạt trung tâm thương mại mới đang mọc lên

Chi tiết dự án: http://bds.vietface.com.vn/2019/11/khu-o-thi-phuong-mao-green-city-que-vo.htmlTóm tắt bảng giá Khu đô thị Phượng Mao Green City, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Tóm tắt bảng giá Khu đô thị Phượng Mao Green City, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh